Кадровий аудит

Кадровий аудит власними силами ®

Ціна: 385.00 грн
Придбати

Кадровий аудит — це перевірка всієї кадрової документації підприємства, до якої належать документи кадрового обліку та діловодства, військового обліку, звітності тощо. Така перевірка проводиться з метою визначення достовірності, повноти та відповідності документів вимогам трудового законодавства. 

ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ «ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ»
0 800 214 009 щодня у будні з 10:00 до 15:00
Опис

ПЛАН НОМЕРА:

Консультант Кадровика № 10 (2023)

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Що таке кадровий аудит

Які є види кадрового аудиту

Яка мета внутрішнього кадрового аудиту

Хто може провести кадровий аудит

Коли проводиться кадровий аудит

Згідно з якими нормативними актами проводити кадровий аудит

Чи можна оформити кадровий наказ не за типовою формою

Що робити, якщо звільнений працівник не забрав трудову книжку

Чи потрібно вести журнал реєстрації заяв

Чи порушує роботодавець законодавство про працю, якщо зберігає на підприємстві трудові книжки

 

НОТАТКИ

Алгоритм проведення внутрішнього аудиту кадрової документації

Аудит трудових книжок

Документи, які слід перевірити під час повного внутрішнього кадрового аудиту

Алгоритм подання повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Алгоритм організації та ведення персонального військового обліку

Алгоритм заповнення табеля обліку робочого часу

Табель обліку використання робочого часу

Форми трудового договору

Строки зберігання кадрових наказів

Документи та інші матеріали, що (не)включаються до номенклатури справ

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ про проведення кадрового аудиту

Приклади оформлення додатків до звіту за результатами кадрового аудиту

Акт про прийняття-передання особових справ, обліково-довідкової документації та трудових книжок відділу кадрів

Зразок інформування про умови трудових відносин

Повідомлення працівнику про надання відпустки

Повідомлення працівника про зміну істотних умов праці під час дії воєнного стану

Повідомлення про наявність вакансії для працівника, який працює за строковим договором

Попередження про скорочення

Порядок діловодства юридичної особи у період дії воєнного стану

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Письмове укладення трудових договорів

Перевірки Держпраці під час війниАНАЛІТИКА

Внутрішній кадровий аудит

Організовуємо аудит трудових книжок

Ведення кадрової документації під час війни

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку та їх оновлення

Номенклатура справ відділу кадрів

Штатний розпис: головне про складання

Положення про структурні підрозділи

Посадові (робочі) інструкції

Трудовий і цивільно-правовий договір:  порівняльна таблиця

Журнали реєстрації документів

 

ОФІЦІЙНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ

Чи передбачати в колективному договорі питання оплати праці

Як внести зміни до колективного договору у зв’язку із зміною умов оплати праці

Чи існує затверджена форма трудового договору

Як повинні зберігатися трудові книжки під час війни та чи потрібно видати їх працівникам

Як провести аудит трудових книжок перед скануванням