Документообіг на підприємстві

Ціна: 214.00 грн
Придбати

Щоквартальне видання, кожен номер якого присвячений конкретній темі, обраній з урахуванням потреб та побажань читачів.

Обсяг спецвипуску — 56–64 сторінки, що дає змогу всебічно розкрити тему в аналітичних матеріалах. 

ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ «ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ»
0 800 214 009 щодня у будні з 10:00 до 15:00
Опис

ДОКУМЕНТООБІГ ТА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА. Форми організації діловодства.  Визначення документопотоків. Визначення обсягу документообігу
Приймання, опрацювання та попередній розгляд документів. Приймання документів.  Первинне опрацювання документів. Попередній розгляд та розподіл документів


РЕЄСТРАЦІЯ ТА ІНДЕКСАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ. Правила реєстрації документів. Види реєстраційних форм. Особливості ведення журналу реєстрації вхідних документів. Особливості ведення журналу реєстрації вихідних документів. Особливості реєстрації внутрішніх документів. Вимоги до застосування карткової та автоматизованої форм реєстрації. Загальні вимоги до індексації документів. Оформлення цифрового індексу. Оформлення літерно-цифрового індексу

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ. Подання документів на розгляд і резолюцію керівництву.  Передання документів виконавцям. Безпосереднє виконання документів.  Контроль за виконанням документів. Строки виконання документів. Направлення виконаних документів до справи. Інформаційно-довідкова робота з документами


ПОРЯДОК РОБОТИ З ВИХІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ. Опрацювання й відправлення вихідних документів. Оформлення реквізиту «Відомості про виконавця». Загальні вимоги до виготовлення копій документів. Вимоги до виготовлення витягів з наказів. Вимоги до виготовлення витягів із протоколів. Оформлення реквізиту «Відмітка про засвідчення копії документа»


СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. Підготовка номенклатури справ. Формування справ. Зберігання документів у діловодстві. Видавання документів і справ у користування